Her er nogle af dine medlems-

fordele:

 

 

Som medlem af LM Klubben Danmark, har du adgang til alle underliggende sider.

Hjælp fra medlem til medlem.

I kan stille spørgsmål af blandt andet teknisk karakter til hinanden og få svar fra medlemmer, der er parate til at hjælpe med deres viden om emnet.. Lige nu emner:

Skifte vinduers gummilister.

Hvordan renses dieseltanken?

Indgang til emneopdelt svar på alle spørgsmål, Adgang til Biblioteket, Adgang til referater fra møder og generalforsamlinger, regnskaber, indkøb samt adgang til Galleriet.

Om alt mellem himmel og jord af interesse for klubbens medlemmer. Ris, ros og forslag.

 

 

Husk at bruge det log-in, vi ud-sendte 3. Juli 2018. Se vor udførlige instruktion HER

 

Aktivitetskalender 2019

En kort oversigt over vore kommende arrangementer og begivenheder, som det ser ud her i marts måned:

 

 

Foråret 2019: Eventyret om LM32 Blue Dane over Atlanten ved Mirela og Mikael Dokkedal. Tidspunkt og sted ses i artiklen til højre herfor.

 

20. – 23. juni 2019: Klubbens Årstræf som vi igen har valgt at gennemføre i Bogense med de gode faciliteter og mange fine udflugtsmål. Mere om

program og tilmelding vil blive offentliggjort i løbet af

marts 2019.

 

17. august 2019: Sommertræf Årø, Lillebælt.

 

Efteråret 2019: Limfjordstræf. Tidspunkt og sted er ikke endeligt fastlagt endnu.

 

Efteråret 2019: Virksomhedsbesøg. Endnu ikke endeligt program eller tidssat.

 

 

 

Medlemmer pr. 1.marts:

Personer: 746

Både: 569

Se medlemslisten under "medlemsstof"

LINKS:

Historien om LM-bådene

 

LM Klubben Holland

LM Klubben i England

LM-Klubbens Årstræf

 

Bliv medlem on-line

Kontakt bestyrelsen

Medlemsskab: Ændre eller

udmelde: se under Medlemsstof

 

EKSTERNE LINKS:

 

Troldand.dk (få gode fiduser til nye oplevelser og få råd med vedr. teknik)

 

Bliv medlem af

LM Klubben.

Tilmeld dig på dette link. Klik her.

 

Kontingent pr. år

kun kr. 100,-

Familie: 150,-

pr.år

 

 

Som medlem

har du via log in kode ad-

gang til vore medlemssider

med masser af data og gode råd, samt næsten fri adgang til LM-Træf m.m.

Se mere under:

"Medlemsstof" herover.

 

I LMklubbens kan du bl.a. også købe

Alt vedr. LM sælges og købes på den "Blå LM",

og det er gratis for ALLE.

Klik her, for at komme til:

Den BLÅ LM

Flagning med YF flag - yachtflag

 

 

I havn eller til ankers hejses eller sættes yachtflaget ved solopgang, dog tidligst kl. 8.00 og hele året hales det ned ved solnedgang.

Til søs føres yachtflaget når det er lyst. Flaget kan altid føres fra et flagspil agter, hvilket i dag er kutyme for langt de fleste lystsejlere. Motorbåde uden master fører yachtflaget fra flagspil agter.

Motoryachter, der deltager i kapsejlads fører normalt ikke yachtflag under sejladsen, men det er god skik at sætte flaget, når målstregen passeres.

 

Kipning med flaget

 

Kipning er den mest elegante hilsen, der findes til søs, og en hyggelig del af flagføring. Der kippes for Kongeskibet, orlogsskibe, skoleskibe og for andre både, når vi mødes i det fremmede. Kipning foretages ved at hale flaget ned til ca. halv og dér afvente svaret. Derefter hales flaget i top igen. Alle andre måder at kippe på bør undgås.

Hvis det af praktiske årsager er udelukket at kippe med flaget, kan hilsen finde sted ved med flagspillet i hånden at føre flag og flagspil til vandret stilling, og derefter sætte det på plads igen når hilsen påbegyndes gengældt..

 

Festflag på skibet

 

Festflagene må sættes når båden ligger i havn eller til ankers. God tone angiver flagningen sættes og nedtages samtidigt med yachtflaget.

 

 

 

"Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser indenfor LM-både, samt at medvirke til at udveksle erfaringer og ideer omkring LM-bådene i Danmark." Hjemmesiden opdateres 2-6 gange pr. måned og sidst 21.03.2019

 

Start altid med at opdatere din browser, Ikke kun denne side, men også undersiderne "Medlemsstof, Spørgsmål og svar, og Din mening", for at se de sidste nyheder! Se vores vejledning HER

 

Vi har fået lov til at linke til Sten Engeltoft og Rosemaries hjemmeside: Læs spændende nyt her om tursejlads, og hvordan man top-udruster båden til dette! Se under LINKS

 

 

Blue Dane

over

Atlanten

Tid og sted:

Århus: 14.marts kl. 19.00

Korsør: 25. marts kl. 19.30

Kolding: 22. marts kl. 19.30

Læs flere detaljer på tilmeldingsskemaet

Fra drøm til virkelighed

 

Mirela skriver:

Kan man krydse et ocean i en LM32? Ja, det kan man. Det er historien om vores eventyr på det blå Atlanterhav, krydret med gode billeder, videoklip og lidt rekvisitter. Vi vil gerne inspirere andre til at kaste fortøjningerne, til at tage fri fra den travle hverdag og springe ud i det ukendte.

Hvis du har lyst til at høre mere om forberedelser, oplevelser og udfordringer, er vores foredrag noget for dig. Hvordan er det at være væk hjemmefra i et helt år? Hvad skal man tage med, hvordan er det at møde toldmyndighederne i de fjerne lande og hvad har alle de oplevelser betydet for os? Du kan få svar på disse og mange flere spørgsmål, så kom og vær med!"

Tilmeld jer online klik HER

 

Bestyrelsen, Mirela og Mikael Dokkedal ønsker jer alle velkommen til en spændende aften.

 

Flemming og Hans Erik.

 

Med LM27 M/S Mi Amor fra Randers fjord til slagmarkerne i Belgien!

Her er en oplagt chance for jer i det syddanske område til at mødes med ”kanalskipperne” i

Assens Søsports Center 14. marts kl. 19.00, mens andre lytter til Mikael og Mirelas oplevelser og erfaringer fra Atlanterhavssejlads oppe i Marselisborg Sejlklub.

Grete og Michael Mouret, som har været med i vores klub fra dens spæde start, har foretaget mange og lange togter rundt i hele Europa, ad floder og kanaler, i verdens dejligste motorsejler.

Af samme grund har de aldrig haft lejlighed til at deltage i vores sommertræf, det har vi til gode og håber, vi snart kan byde dem velkommen. Måske kunne det allerede blive til vores træf i Bogense i juni 2019? hvem ved.

Grete og Michael er erfarne langturssejlere. I 2014 sejlede de 1200sm fra Randers Fjord gennem Tyskland og Holland ad floder og kanaler til Belgien; et land, som er ret ukendt for de fleste.

Det blev til en spændende tur som førte dem ind i Belgiens to hjerter, Flandern og Vallonien, og ikke mindst til 100 året for 1. verdenskrigs begyndelse på vestfronten. De vil gerne fortælle om turen og livet ombord på knap 20 m2 i næsten 3 måneder.

Man kan ikke rejse i Belgien uden at smage deres øl. Derfor vil der blive lejlighed til at smage Belgisk brygget øl fra Mikrobryggeriet ”Hoppe Beer”.

 

 

 

Sommertogt til Sydfynske øer

 

Jette og undertegnede havde egentlig besluttet, at vi ville tilmelde os et tilbud fra Danske Tursejlere om en flotilliesejlads sammen med andre til de sydfynske øer.

På grund af, at man mangler en førerhund

har DT aflyst turen.

Så tænkte vi, at det kan vi vel selv gøre i LM-regi? Men da vi kommer fra Limfjor-den, er vores lokalkendskab lig med ingen-ting. Vi er derimod fulde af energi og orga-nisationstalent, så det vi mangler, er en Førerhund. Så skal vi nok agere hvalpe!

Har du lyst og lokalkendskab, så lad os snakke nærmere om det. Hvornår, hvordan og hvem gør hvad. Vi er 2 friske pensionister, som har sejlet i mange år, og glæder os til denne tur. Når de nærmere detaljer er på plads, vil vi annonce turen her på hjemmesiden.

Perog Jette kan kontaktes på: 3137 5181

Bestyrelsen ønsker jer alle en god afslutning på sejlsæsonen 2018.

 

Nu har de fleste af os fået forberedt vores både til vinterens strabadser, hvad enten de bliver liggende i vandet eller er kommet på land, hvor vi forhåbentlig kan udnytte vintermånederne til enten bådrelateret arbejde eller fælles oplevelser sammen med andre LM-sejlere.

Som I kan se, har vi introduceret en Aktivitetskalender her på forsiden.

Bestyrelsen ser meget gerne at medlemmer rundt omkring vil komme med ideer til nye arrangementer.

Vi ser også meget gerne, at nogle vil henvende sig til os og tilbyde sig som ”tovholdere” for lokale træf, foredrag, virksomhedsbesøg, med videre for deres lokale område, og på den måde hjælpe bestyrelsen med at kunne dække hele landet, så vi kan være tilstede alle steder.

Vi ser også meget gerne nogle melde sig som sparringspartnere for vores bestyrelse.

 

Det synes vi kunne være meget formålstjenligt og fortjent for vores forening.

Generalforsamlingen i 2019 bliver afholdt i Kolding Sejlklubs lokaler den 02. marts. Program kommer senere men sæt endelig kryds i jeres kalendere allerede nu.

Vores foreløbige program kan I som omtalt se på vores nye Aktivitetskalender.

Vi ønsker jer en udbytterig vinter med vedligehold, forbedring og klargøring af jeres både til den kommende sejlsæson.

 

Sejlerhilsen til

jer alle fra

 

Hans Erik,

Per og

Herluf.

 

Formand Hans Erik

på vej til kranen for

vinteroplægning.

”Er du kommende bådejer"

- og har du specielt interesse for LM både, så bør dette interessere dig.

 

LM Klubben holder hvert år et Træf i Bogense i juni måned. Træffet er således en udstilling af mange LM både og bådtyper, hvor der er åben båd med lejlighed til at kigge indenfor i bådene, se forskellene, og få en snak med ejerne før du kaster dig ud i et køb af en LM båd. Samtidigt vil du kunne få erfarne bådejeres rådgivning uden at du sidder i en købssituation.!

Følg med her for at se kommende træfdage i 2019 med åben båd i Bogense.

 

LM Klubben savner tovholdere.

Medlemmer som vil bruge lidt tid på lokalt at lave klubaktiviteter som f.eks. et lokalt LM-træf med deltagelse af LM-både fra egen hjemhavn og eller nabohavnene.

Det kunne f.eks. også være et virksomhedsbesøg, et foredrag, et workshop eller bare en social sammenkomst. Det behøver ikke være noget stort og som kræver meget tid.

Aktiviteten skal blot medvirke til at styrke klubfællesskabet lokalt med vores LM både som samlingspunkt og holdes i LM-klubbens regi.

Se også tidl. artikel om Tovholdere

Se hvad de gør i Fredericia HER

Kontakt Herluf for mere information.

 

 

Se de sidste indlæg på "Medlemsstof".

se under "Skrog":

 

12.10.2018: Michael Stoltenberg har delagtiggjort os andre i hans projekt - bovpropel på sin LM 27.

 

 

 

 

 

8. 12.2018: Søren Barlebos to sønner, Simon og Sander, er igang med et større renoverings-projekt af en LM10. Læs mere under "Bådens skrog" under medlemsstof.

Vi vil i den kommende tid følge Simon og Sanders projekt.

Her er plads til din annonce.

Kontakt:

per_sanderhoff_jensen@lmklubben.dk