Her er nogle af dine medlems-

fordele:

 

 

Som medlem af LM Klubben Danmark, har du adgang til alle underliggende sider.

Hjælp fra medlem til medlem.

I kan stille spørgsmål af blandt andet teknisk karakter til hinanden og få svar fra medlemmer, der er parate til at hjælpe med deres viden om emnet.. Lige nu emner:

Hvor kan man se kølboltene?

Montere autopilot på LM27?

Indgang til emneopdelt svar på alle spørgsmål, Adgang til Biblioteket, Adgang til referater fra møder og generalforsamlinger, regnskaber, indkøb samt adgang til Galleriet.

Om alt mellem himmel og jord af interesse for klubbens medlemmer. Ris, ros og forslag.

 

 

Husk at bruge det log-in, vi udsendte 3. Juli 2018

Se vor udførlige instruktion HER

 

Sidste NYT på bloggen

under "Motor" : Aftræk-

ker til fast skrue

 

Vores "ole-opfinder" Karl Gregersen har lavet et aftrækker værk tøj som du kan låne.....

 

Som LM-medlem får du rabat hos:

Schultz sails, kalecher,

Reesen Sails

Brabrand Fíner (inventar)

Danske Tursejlere (forsikring, ansvar og kasko)

se mere, klik HER

 

Se hvem der er medlem

i din havn på

LM-Klubbens medlemsliste under "MEDLEMS-STOF"

 

ajourføres hver måned, sidste gang

1. november 2018

Antal både 582

Antal medlemmer: 767

 

 

 

Bliv medlem af

LM Klubben.

Tilmeld dig på dette link. Klik her.

 

Kontingent pr. år

kun kr. 100,-

Familie: 150,-

pr.år

 

 

Som medlem

har du via log in kode ad-

gang til vore medlemssider

med masser af data og gode råd, samt næsten fri adgang til LM-Træf m.m.

Se mere under:

"Medlemsstof" herover.

 

 

Alt vedr. LM sælges og købes på den "Blå LM",

og det er gratis for ALLE.

Klik her, for at komme til:

Den BLÅ LM

Flagning med YF flag - yachtflag

 

 

I havn eller til ankers hejses eller sættes yachtflaget ved solopgang, dog tidligst kl. 8.00 og hele året hales det ned ved solnedgang.

Til søs føres yachtflaget når det er lyst. Flaget kan altid føres fra et flagspil agter, hvilket i dag er kutyme for langt de fleste lystsejlere. Motorbåde uden master fører yachtflaget fra flagspil agter.

Motoryachter, der deltager i kapsejlads fører normalt ikke yachtflag under sejladsen, men det er god skik at sætte flaget, når målstregen passeres.

 

Kipning med flaget

 

Kipning er den mest elegante hilsen, der findes til søs, og en hyggelig del af flagføring. Der kippes for Kongeskibet, orlogsskibe, skoleskibe og for andre både, når vi mødes i det fremmede. Kipning foretages ved at hale flaget ned til ca. halv og dér afvente svaret. Derefter hales flaget i top igen. Alle andre måder at kippe på bør undgås.

Hvis det af praktiske årsager er udelukket at kippe med flaget, kan hilsen finde sted ved med flagspillet i hånden at føre flag og flagspil til vandret stilling, og derefter sætte det på plads igen når hilsen påbegyndes gengældt..

 

Festflag på skibet

 

Festflagene må sættes når båden ligger i havn eller til ankers. God tone angiver flagningen sættes og nedtages samtidigt med yachtflaget.

 

 

 

"Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser indenfor LM-både, samt at medvirke til at udveksle erfaringer og ideer omkring LM-bådene i Danmark." Hjemmesiden opdateres 2-6 gange pr. måned og sidst 14.11.2018.

 

 

Start altid med at opdatere din browser, Ikke kun denne side, men også

undersiderne "Medlem til medlem", for at se de sidste nyheder! Se vores vejledning HER

 

Ny adgangskode skal bruges fra 3. juli. Send en mail HERTIL, hvis du ikke har modtaget den

 

Bestyrelsen ønsker jer alle en god afslutning på sejlsæsonen 2018.

 

Nu har de fleste af os fået forberedt vores både til vinterens strabadser, hvad enten de bliver liggende i vandet eller er kommet på land, hvor vi forhåbentlig kan udnytte vintermånederne til enten bådrelateret arbejde eller fælles oplevelser sammen med andre LM-sejlere.

Som I kan se, har vi introduceret en Aktivitetskalender her på forsiden.

Bestyrelsen ser meget gerne at medlemmer rundt omkring vil komme med ideer til nye arrangementer.

Vi ser også meget gerne, at nogle vil henvende sig til os og tilbyde sig som ”tovholdere” for lokale træf, foredrag, virksomhedsbesøg, med videre for deres lokale område, og på den måde hjælpe bestyrelsen med at kunne dække hele landet, så vi kan være tilstede alle steder.

Vi ser også meget gerne nogle melde sig som sparringspartnere for vores bestyrelse.

 

Det synes vi kunne være meget formålstjenligt og fortjent for vores forening.

Generalforsamlingen i 2019 bliver afholdt i Kolding Sejlklubs lokaler den 02. marts. Program kommer senere men sæt endelig kryds i jeres kalendere allerede nu.

Vores foreløbige program kan I som omtalt se på vores nye Aktivitetskalender.

Vi ønsker jer en udbytterig vinter med vedligehold, forbedring og klargøring af jeres både til den kommende sejlsæson.

 

Sejlerhilsen til

jer alle fra

 

Hans Erik,

Per og

Herluf.

 

Formand Hans Erik

på vej til kranen for

vinteroplægning.

Tanken tom…

Forfatter: herluf Jensen

Suk – min tankmåler passer ikke … Heldigt at der ligger en tankstation om næste gadehjørne… Eller gør der nu også det ude på vandvejene???

Vi ville aldrig affinde os med tankmåleren i bilen ikke passede bare nogenlunde? Nej selvfølgelig ikke. Men nøjagtige tankmålere i vores både er vist en sjældenhed. Men hvorfor skal vi affinde os med sådanne fejl og mangler her i 2018.

Vi har hidtil måtte affinde os med at tankmåleren ikke passer med indholdet i tanken. De fleste fører logbog og gennem tid har skabt sig sin erfaring og dermed en god føling med motorens brændstofforbrug. Men vi lever nu i en tidsalder hvor alt er digitaliseret og computerstyret – og bådene fyldt godt op med elektronik. Men vi lever stadig med analoge og unøjagtige tankmålere i vores både. Hvorfor dog? Alle bilers tanke er computerstyrede og ret nøjagtige – Det burde også være muligt i bådenes brændstof- og vandtanke.

Det forekommer nok sjældent tankene er nøjagtigt kasseformede. De fleste

tankfølere måler kun væskestanden og instrumenterne viser kun højden på væsken – og det kan give stor unøjagtighed

når tanken ikke er kasseforment, men

 

måske har alle mulige andre former som f.eks. på LM bådene med trapez-lignende udformninger nogenlunde tilpasset skrogformen, som her på billedet af LM27 tank.

Disse unøjagtige tankmålinger har irriteret mig ganske gevaldigt – for når bådens VDO instrument viste halv tank – 60 liter – havde jeg rent faktisk kun ca. 40 liter i tanken. Det syntes jeg var for stor en forskel og irriterende. Selvfølgelig må der godt være forskel, men indenfor en rimelig grænse. Min tolerance ligger på +/- 5-6 liter.

Altså begyndte jeg at lede efter programmerbare tankmålere på internettet og som kunne dække mit behov. Der er bestemt ikke et stort udvalg at vælge imellem. Jeg fandt kun 3 programmerbare tankmålere på markedet. Læs om testen og installationen HER

Aktivitetskalender 2018 / 2019

En kort oversigt over vore kommende arrangementer og begivenheder, som det ser ud her i november måned 2018.

17. november 2018: Virksomhedsbesøg hos ... Forhåndsinteressen har været stor, så lad os ses til et forhåbentligt spændende og udbytterigt besøg.

2. marts 2019:

Generalforsamling i Kolding Sejlklubs lokaler. Sæt x i kalenderen, mød op og vær med til at sætte kursen for fremtiden. Dersom I sætter kursen mod denne kobberplade med lidt LM-historisk vingesus, mødes vi i lokalet, hvor generalforsamlingen foregår.

 

Foråret 2019: Eventyret om LM32 Blue Dane over Atlanten ved Mirela og Mikael Dokkedal. Tidspunkt og sted er ikke endelig fastlagt endnu.

 

 

20. – 23. juni 2019: Klubbens Årstræf som vi igen har valgt at gennem-føre i Bogense med de gode faciliteter og mange fine ud-flugtsmål. Mere om program og tilmel-ding vil blive offentliggjort i løbet af marts 2019.

17. august 2019: Sommertræf Årø, Lillebælt.

Efteråret 2019: Limfjordstræf. Tidspunkt og sted er ikke endeligt fastlagt endnu.

Efteråret 2019: Virksomhedsbesøg. Endnu ikke endeligt program- eller tidssat.

 

Virksomhedsbesøg hos

BUKH A/S

Aabenraavej 13, 6340 Kruså

 

LM Klubben Danmark inviterer på besøg hos BUKH A/S

Lørdag den 17 november 2018 kl. 1000-1300

 

LM Klubbens medlemmer må medtage en gæst under besøget.

Efter rundvisning vil LM Klubben være vært med et stykke brød.

Tilmelding nødvendig - online HER – senest onsdag d. 14.11.2018.

Link til Bukh prospekt. Deltagerliste, sidst ajourført 14. november

 

referat af

LM Sommertræf Aarø, Lillebælt

Så fik vi afviklet årets lokaltræf på Årø i weekenden, uge 33. Med en forøgelse af deltagerantallet på næsten 50% må vi nok snart sige stop for tilgang af deltagere… ?

Nå, indtil videre går det nok og så længe deltagerne syntes træffet er hyggeligt og en deltagelse værd, så forsøger vi at afvikle det. Dejligt når der er opbakning til de aktiviteter, der bliver lavet. Håber meget det kan inspirere andre til at lave noget tilsvarende i andre dele af landet.

Med 14 tilmeldte både, hvoraf langt de fleste ankom i løbet af fredagen blev også denne dag en hyggelig del af træffet. Lørdag morgen kom de sidste - plus en ikke tilmeldt LM båd. Med således en ekstra og en frameldt båd holdt vi antallet på både på 14 med 29 besætningsmedlemmer. Nogle kom langvejs fra, som Gerda og Erik Johansen fra Stige ved Odense Fjord i deres LM23– og nogle kom ikke så langt fra som Michael Olsen, som med familie kom helt fra Årøsund i deres LM23. Uanset hvor langt eller kort deltagerne kom fra – så viser det en dejlig interesse for vores klub og aktiviteterne her.

Lørdagens program startede officielt kl. 11 med bro-møde og medicinering af deltagerne med en Dr.Nielsen til ganen. Så var mundtøjet smurt og snakken gik lystigt med vores både som emne, naturligvis. Det kan dog godt være, at der smuttede et par andre emner ind undervejs. Vi opdagede samtidigt, at hvepsene var kommet til Årø og sværmere lystigt omkring vores ”drikketrug”

 

Traktorrundtur på øen blev efter ønske fra guiden udsat til kl. 16 og vi var så hans 3 tur denne dag. Med alle ombord på vognen besøgte vi øens kirke ”Julekirken” – og fik også historien om hvordan Kirken havde fået dette navn.

Vi fik set meget af øen og besøgt Galloway-butikken (navnet stammer nok fra Galloway-kvæget, som man kunne købe kød af i butikken) Øens vingård fik vi også set. Vi fik en 2 timers rigtig god guidet tur rundt på øen og hvor er det dejligt at få tingene fortalt af levende af en god guide, som kender øens historie med et par anekdoter.

Aften gik lystigt med spisning og lidt til ganen, men ved godt 22 tiden går bådfolket normalt til ro og her ingen undtagelser.

Søndag morgen sluttede træffet med fælles morgen buffet og deltagerne søgte hjemad igen.

 

Vi kan allerede nu fortælle, at Sommertræf Årø vil blive gentaget næste år i uge 33 (lørdag den 17/8-2019) Vi har sat dato sammen med havnefogeden/cafeværten. Ligeledes er han villig til at reservere bro-pladserne til os om vi angiver ankomstdag. Der vil blive et par småændringer næste år i forhold til i år, men det må henhøre til forventningens glæder at høre om.

 

”Er du kommende bådejer" og har du specielt interesse for LM både, så bør dette inter-essere dig.

 

LM Klubben holder hvert år et Træf i Bogense i juni måned. Træffet er således en udstilling af mange LM både og bådtyper,

hvor der er åben båd med lejlighed til at kigge indenfor i bådene, se forskellene, og få en snak med ejerne før du kaster

dig ud i et køb af en LM båd. Samtidigt vil du kunne få erfarne bådejeres rådgivning uden at du sidder i en købssituation.!

Følg med her for at se kommende træfdage i 2019 med åben båd i Bogense.

 

LM Klubben savner tovholdere.

Medlemmer som vil bruge lidt tid på lokalt at lave klubaktiviteter som f.eks. et lokalt LM-træf med deltagelse af LM-både fra egen hjemhavn og eller nabohavnene.

Det kunne f.eks. også være et virksomhedsbesøg, et foredrag, et workshop eller bare en social sammenkomst. Det behøver ikke være noget stort og som kræver meget tid.

Aktiviteten skal blot medvirke til at styrke klubfællesskabet lokalt med vores LM både som samlingspunkt og holdes i LM-klubbens regi.

Se også tidl. artikel om Tovholdere

Se hvad de gør i Fredericia HER

Kontakt Herluf for mere information.

 

Nyt i LM-Biblioteket:

 

 

22.08.2018: Certifikater og typegodkendelser for vore både. Tilføjet biblioteket.

22.08.2018: Sikkerhedsregler for fritidsbåde. Tilføjet biblioteket.

21.08.2018: Billedalbum fra lokaltræf på Årø tilføjet vort fotogalleri.

28.05.2018: Sidste nyt tilføjet til Årstræf (deltagerliste, m.v.).

27.05.2018: Nyt om LM Speedbådene (LM Speed, LM surfe, LM safe og LM safety) lagt ind i biblioteket.

27.05.2018: Ny forsidetekst lagt ind på hjemmesiden.

14.05.2018: Installering af nyt spil (på svensk)

10.05.2018: ID nummersystemet efter 1981 tilføjet Biblioteket.

01.05.2018: nye medlemsoversigter lagt ind i medlemsstoffet.

01.05.2018: Nyt tilføjet til Specifikationer på LM bådene. Ajourførte måltabeller med oplysninger fra Karl Gregersen, Hans Erik og LM Windpower.

18.04.2018: Nyt tilføjet til Specifikationer på LM bådene. Karl Gregersen og Hans Erik.

13.04.2018: Havnelodsen pr. 13.04.2018 lagt ind i tre afsnit i printkvalitet (Broer, Havne AAb-Kor og Havne Kra – Øst). Hele havnelodsen i fuld opløsning er også lagt ind til interesserede, men den er meget stor.

08.04.2018: Skiltning med frie annoncepladser indført nederst på forsiden.

07.04.2018: Rubrik om Flotillesejlads lagt på forsiden og blog til medlemsbrug oprettet.

01.04.2018: Nye medlemsoversigter lagt ind i medlemsstoffet

Her er plads til din annonce.

Kontakt:

per_sanderhoff_jensen@lmklubben.dk